Vývoj WWW aplikací


Zpracování zakázky

Pořadí prací

Pořadí prací


 
   Úvod
   Naše nabídka
   Vaše požadavky
   Ceník
   Zpracování zakázky
   Kontakt
   Pracovní poptávka
   Produkty
   Mapa serveru

Vývoj internetové aplikace by měl probíhat tak, aby zbytečně nedocházelo k předělávkám, degradaci vykonané práce a tedy zbytečným nákladům už během realizace prvotního projektu!

  1. Prvním a zásadním krokem je důkladná analýza požadavků a jejich přetvoření v konkrétní zadání. Během analýzy se zjišťují rozsahy a limity všech oblastí aplikace. Je také důležité dobře definovat veškerou funkcionalitu, která zahrnuje navigační pravidla, pravidla ovládání datových objektů, a také způsob integrace různých online služeb. Součástí tohoto kroku by mělo být také vytvoření dostupného obsahového materiálu (texty, obrázky, fotografie, zvuky, apod.) a také návrh vešketých datových struktur, včetně struktury navigační.
  2. Struktury, texty, multimediální obsah, požadovaná pravidla a funkce dále slouží k optimální volbě designu, animací a navigační funkcionality prohlížeče tak, aby aplikace byla efektní, na síti rychlá, její ovládání snadné, intuitivní, a aby tak plnila svůj účel co možná nejlépe.
  3. Po návrhu designu probíhá jeho implementace do HTML/CSS kódu, kdy se také tvoří dynamické (JavaScript) části designu. V tomto kroku se vytvářejí různé formátovací a skriptovací kódy, kterým rozumí právě internetové prohlížeče.
  4. Je-li zpracován design, může se implemantovat i způsop zobrazování veškerých datových objektů. Sem patří řešení navigace, řešení závislosti aplikace na uživateli, řešení jazykových mutací a podobně. V tomto kroku probíhá právě vytváření programových kódů, které se vykonávají na straně HTTP serveru.
  5. Po naprogramování prohlížeče i serveru následuje rozložení připraveného obsahového materiálu do příslušných datových struktur a jeho integrace s designem tak, aby aplikace působila v každém svém stavu vyváženě a poutavě. Zde se materiál různě porcuje, upravuje a vkládá do datových polí různých datových úložišť, ze kterých je pak používán právě HTTP serverem.
  6. Dalším krokem je implementace ovládání modifikovatelných datových objektů do jednotlivých vrstev architektury aplikace. Do této oblasti patří například tvorba různých formulářů nebo seznamů určených k administraci dat, a jejich zapracování do klientské, aplikační i datové vrstvy (registrace, dotazníky, ankety, články, tiskové zprávy, ovládání přístupových práv, různý dynamický obsah apod.).
  7. Posledním krokem je instalace aplikace a její testování.
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
Čas poslední modifikace: Wed Dec 3 10:31:19 2008
© Pavel Hrubec, 2005