Vývoj WWW aplikací


Produkty

Připravujeme
AnimH

AnimH


 
Co je AnimH?
Stručný popis
Demonstrace
Příklad
   Úvod
   Naše nabídka
   Vaše požadavky
   Ceník
   Zpracování zakázky
   Kontakt
   Pracovní poptávka
   Produkty
   Mapa serveru

Příklad

Pro příklad uvádíme akci s jednoduchou definicí. Příklad zároveň využijme k porovnání vlivu parametrů exponenciální rychlostní křivky.

Pro animování "left" vlastnosti každého z výše zobrazených objektů (pouze s povoleným JavaScriptem) je použita následující definice akční šablony:

new template
 (
 [
  new movie       // šablona vlastní jeden pohyb
  (
  2000         // pohyb má trvat 2000 milisekund
  ,[
   new exponential   // pohyb vlastní jednu exponenciální rychlostní křivku
   (
   [
    new dLeft     // křivka vlastní jednu vazbu na DOM vlastnost
    (
    400        // vlastnost left se má animací změnit o +400 pixelů
    )
   ]
   ,e          // exponent exponenciální křivky (viz. tabulka)
   ,r          // příznak obrácení křivky (viz. tabulka)
   )
  ]
  )
 ]
 ); 	

Jak můžete posoudit, definice je velice jednoduchá. Poznamenejme, že takto lze animovat i veškeré další vlastnosti DOM objektů (včetně veškerých číselných vlastností CSS), jako je například vertikální pozice, šířka, výška, z-index nebo průhlednost (nebo další filtry IE). Animovat lze i vlastnosti, jejichž hodnota nemá přímo v DOM číselnou reprezentaci, a které doplňuje právě naše API. Jedná se například o dílčí RGB složky barvy, barevný jas, viditelnost objektů, nebo také vlastnosti složitější, jakými jsou například různé úhly (s vlastnostmi ostatními konfiguračně korespondující) a podobně.

Valid HTML 4.0!Valid CSS!
Čas poslední modifikace: Wed Dec 3 10:31:19 2008
© Pavel Hrubec, 2005