Vývoj WWW aplikací


Produkty

Připravujeme
AnimH

Připravujeme


 
   Úvod
   Naše nabídka
   Vaše požadavky
   Ceník
   Zpracování zakázky
   Kontakt
   Pracovní poptávka
   Produkty
   Mapa serveru

Připravujeme nabídku softwarových knihoven pro tvůrce WWW.

Knihovny jsou vytvářeny v JavaScriptu a v PHP a vesměs jsou koncipovány jako OOP vrstvy.
Následuje výčet oblastí, na které jsou knihovny zaměřeny.

JavaScript:
  • CompatH - třídy unifikující ovládání DOM různých prohlížečů + malé API, doplňující JavaScript o nějaké užitečné funkce
  • AnimH - základní třídy objektů pro animování vlastností DOM objektů (více viz. AnimH )
  • EffectH - poskytuje podporu tvorby složitějších animovaných efektů
  • MenuH - třídy objektů podporujících animovaná menu s grafikou a stromovou strukturou
  • FormLib - metody podporující kontrolu integrity vkládaných nebo modifikovaných formulářových dat
PHP:
  • MySQL - nadstavba komunikace s MySQL serverem
  • HTTP - jednoduchý objekt HTTP klienta (HTTP komunikace z pozice klienta)
  • FormLib - podpora generování, ovládání a zpracování formulářů včetně podpory správy SQL datových objektů
  • Authentication - knihovna pro podporu ověřování uživatelů
  • Composer - knihovna pro generování portálových HTML stránek

Knihovny jsou momentálně v interních verzích a podle možností našich vývojových kapacit budeme postupně uvolňovat veřejné verze.

Valid HTML 4.0!Valid CSS!
Čas poslední modifikace: Wed Dec 3 10:31:19 2008
© Pavel Hrubec, 2005