Vývoj WWW aplikací


Naše nabídka

Oblast činnosti
Elementární činnosti
Obecná řešení

Elementární činnosti


 
   Úvod
   Naše nabídka
   Vaše požadavky
   Ceník
   Zpracování zakázky
   Kontakt
   Pracovní poptávka
   Produkty
   Mapa serveru

Naše služby poskytují možnosti komplexního zpracování projektů, avšak nabízíme spolupráci i v těchto dílčích činnostech:

 • návrh webdesignu, jeho optimalizace pro HTML dokumenty (zpracování různých zdrojů včetně digitální fotografie)
 • tvorba HTML kódu s důslednou optimalizací pro použití CSS (technologie šablon stylů)
 • definice CSS kódů pro optimální formátování HTML dokumentů
 • tvorba JavaScript kódu pro vytvoření dynamiky stránek v rámci klientského prohlížeče
 • tvorba Javascript knihovních modulů použitelných pro standardní aplikační situace
 • tvorba PHP kódů pro dynamiku stránek generovaných na straně serveru
 • vývoj PHP knihovních OOP modulů použitelných pro standardní aplikační situace
 • obsluha HTTP protokolu (komunikace z pohledu HTTP klienta i z pohledu HTTP služby)
 • tvorba SQL kódů (obsluha dat SQL databáze včetně zajištění integrity dat)
 • pořizování grafických dokumentů (scan, digifoto, vlastní dílna)
 • editace textů
 • editace grafických dokumentů rastrových i vektorových
 • editace zvukových dokumentů
 • analytická činnost při vývoji aplikací
 • poradenství a konzultace ve výše uvedených činnostech

Veškeré kódy (HTML,CSS,JS,PHP,SQL, apod.) píšeme ručně v textových editorech pro dosažení optimálního výkonu aplikace a nalezení čistě koncepčního řešení za dodržování přísných norem příslušných standardů. Každému standardu vždy odpovídá konkrétní účel, který nesmí být opomíjen, což v případě různých generátorů kódů není vždy plněno. Na zásadách dodržování pravidel stavíme kvalitu naší práce, kterou pak pokládáme za naší nejlepší vizitku.

Valid HTML 4.0!Valid CSS!
Čas poslední modifikace: Wed Dec 3 10:31:19 2008
© Pavel Hrubec, 2005