Vývoj WWW aplikací


Naše nabídka

Oblast činnosti
Elementární činnosti
Obecná řešení

Oblast činnosti


 
   Úvod
   Naše nabídka
   Vaše požadavky
   Ceník
   Zpracování zakázky
   Kontakt
   Pracovní poptávka
   Produkty
   Mapa serveru

Naše služby pokrývají oblast vývoje od vytváření statických WWW stránek až po budování rozsáhlých internetových aplikací, a to jak v případech komplexního zpracování projektů, tak i v možnostech dílčí spolupráce.

Co míníme "statickými WWW stránkami"? Statickými WWW sránkami bývá označován soubor logicky propojených dokumentů, většinou umístěných někde na internetu, které se věnují konkrétnímu, přesně vymezenému tématu. Tyto stránky bývají nejčastěji zobrazovány tak, jak byly původně stvořeny, nebo naposledy zmodifikovány a veškerá data, která se na stránkách objevují, jsou uložena přímo v grafice těchto stránek.
Nejčastější formou statických WWW stránek bývá presentace firmy nebo jiné organizace, ale může jimi být i jednoduchý portál tematicky zaměřeného společenství lidí.
Čemu říkáme "internetová aplikace"? Tento pojem může označovat poměrně širokou oblast počítačového světa. Internetovou aplikací může být virtuální obchodní dům, virtuální aukce, zpravodajský portál, ale i jednoduchá WWW firemní presentace obohacená o formuláře, či jinou funkcionalitu, která překračuje pojetí statických WWW stránek. Většinou bývají za internetovou aplikaci označovány skupiny stránek, které dynamicky mění svůj obsah v závislosti na stavu aplikačních dat (profilu návštěvníka, jeho požadavků apod.) a zároveň tvoří jeden stylově jednotný celek. Aplikační data bývají uložena v databázích a nikoli přímo v dokumentech stránek. Internetové aplikace mohou být svým rozsahem relativně malé až gigantické a záleží pouze na požadavcích investora, co vše bude jeho aplikace umět.

Komplexní zpracování projektu

Upřednostňujeme komplexní zpracování projektu z důvodu optimálního řešení a efektivní koordinace jednotlivých činností. Dalším důvodem pro formu komplexního zpracování projektu je záruka jednotné koncepce řešení, a to ze všech podstatných hledisek projektu. Jedná se zejména o hlediska grafické vyváženosti, jednotného navigačního řešení, vhodné integrace veškeré funkcionality a v neposlední řadě i dobré výkonnosti aplikace.

V případě komplexního řešení se budeme zabývat projektem v celém jeho rozsahu od definice zadání, přes návrh řešení, jeho implementaci, až po instalaci a testování produktu, včetně případného zaškolení administrativních uživatelů.

Dílčí spolupráce

Nabízíme také dílčí spolupráci na rozsáhlých projektech. Budete-li mít zájem o spolupráci pouze v konkrétní oblasti intervetového vývojářství (viz. Elementární činnosti ), naším cílem bude odvedení špičkové práce i v takových případech.

Valid HTML 4.0!Valid CSS!
Čas poslední modifikace: Wed Dec 3 10:31:19 2008
© Pavel Hrubec, 2005