Vývoj WWW aplikací


Ceník

Pravidla
Položkový ceník
Orientační ceník

Pravidla


 
   Úvod
   Naše nabídka
   Vaše požadavky
   Ceník
   Zpracování zakázky
   Kontakt
   Pracovní poptávka
   Produkty
   Mapa serveru

Od počátku realizace projektu do jejího konce by měly být finanční otázky zakázky zcela transparentní.

Cena zakázky je jistě jedním z nejpodstatnějších hledisek právně obchodního vztahu. Proto je nutným prvním krokem k řešení větší zakázky právě analýza a přesná specifikace požadavků ve formě zadání, ve kterém bude zakázka důkladně popsána, a podle kterého bude také jasně stanovena její cena. Na základě zadání a kalkulace může být před zahájením prací podepsána smlouva. V koncovém vyúčtování se pak nebudou moci vyskytnout žádné skryté položky, o kterých by klient nebyl informován, a zároveň také nemůže docházet k nepříjemnostem, vzniklým z nejednoznačného zadání, které se projeví až v průběhu realizace nebo při předávání díla.

Často se však stává, že po započetí prací klient dospěje k dalším nebo přesnějším požadavkům, které v prvotním zadání nebyly zahrnuty. V takovém případě je samožřejmostí doplnění zadání, přepočítání ceny zakázky a vytvoření dodatku ke smlouvě. V neurčitých bodech zádání může smlouva definovat jistá pravidla pro jejich realizaci, a také pravidla jejich konečného účtování. Zadání by pak mělo alespoň definovat limitní meze, přes které by se jeho obecné body neměly při realizaci dostat.

Ceny větších zakázek přesně vykalkulujeme s použitím našeho položkového ceníku , do kterého můžete také nahlédnout.

Pokud plánujete vytvoření jen malé WWW aplikace bez přílišné funkcionality, nahlédněte prosím do našeho velice jednoduchého orientačního ceníku .

Proč v některých případech softwarové firmy neuvádějí veřejně své cenové požadavky? Ve většině případů je to z důvodu poměrně složité kalkulace ceny větších projektů. Rozsáhlé aplikace proto bývají budovány v několika etapách, z nichž první bývá právě důkladnou analýzou projektu, na jejímž konci je přesné zadání, smlouva i rozpočet. Některé práce také bývají účtovány podle počtu hodin specializovaných pracovníků, což sice může působit neprůhledně, avšak je-li v takové práci obsažena činnost analytická, či činnost jinak závislá na zadavateli, je to patrně jediný možný způsob účtování.
Valid HTML 4.0!Valid CSS!
Čas poslední modifikace: Wed Dec 3 10:31:19 2008
© Pavel Hrubec, 2005